top of page

19. in začetek 20. stoletjA

Fotografije ponazarjajo jedi iz časa od izida Vodnikovih Kuharskih bukev in do obdobja med obema vojnama. Obdobje se mi zdi izredno zanimivo zaradi nastajanja in objavljanja del v slovenskem jeziku, razvoja odnosa do gospodinjskega dela in poudarka na pomembnosti priprave okusnih in dobrih jedi ne le ob praznikih, ampak če se le da, vsak dan. Po drugi strani pa ta čas prinaša tudi veliko podatkov o iznajdljivosti ljudi v časih pomanjkanja ter negotovosti. 

bottom of page